سوابق اجرایی دکتر ملک محمدی

آموزش عالی :

آموزش عالی: 

– تعداد پروژه ها:122 مورد 

– افزایش بیش از 150 رشته تحصیلی در مقاطع تحصیلی از کاردانی تا دکتری تخصصی دانشگاه دامغان:

             – پروزههای به بهره برداری رسیده: 7 مورد 

             – پروژه های در حال ساخت :3 مورد

             – ارتقا دانشگاه علوم پایه به دانشگاه (جامع) دامغان و تاسیس دانشکده های فنی– مهندسی، هنر و پژوهشکده علوم زیستی

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان 

             – پروژه های به بهره برداری رسیده: 10 مورد 

              – پروزه های در حال ساخت : 4 مورد 

              – تاسیس دانشکده های علوم پایه، کشاورزی، حقوق و کلینیک تخصصی حقوق

 دانشگاه پیام نور مرکز دامغان:

             – پروزه های به بهره برداری رسیده: 8 مورد 

             – پروزه های در حال ساخت:2 مورد

 دانشکده بهداشت:

            – پروژه های در حال ساخت و در آستانه بهره برداری: 2 مورد

            – تاسیس دانشکده علوم و معارف قرآنی 

            – تاسیس مرکز آموزش عالی فنی- مهندسی توران 

آموزش و پرورش: – تعداد پروژه ها: 34 مورد

           – تاسیس مرکز استعدادهای درخشان دخترانه و پسرانه در مقاطع راهنمایی و دبیرستان 

           – احداث و بهره برداری از آموزشگاه ها: 9 مورد 

           – احداث نمازخانه در آموزشگاه ها: 6 مورد

k1